Monday, 24 April 2017

Waiting for summer days | OOTD

georgiana quaint, quaintrelle georgiana, outfit, ootd, personal style blog, czech fashion, clothes by me, selfmade dress, diy dess, lolita fashion, 1950s silhouette
| dress: handmade by me | white belt: vintage | boots: Humanic | black tights with holes |

This post contains affiliate links.
Článek obsahuje sponzorované odkazy.

The title of this post says is all: I am waiting for summer days, impatiently. It was aready pretty nice and sunny, 20 degrees on average but then it jumped back to zero! It was even snowing a bit! I pulled out of my wardrobe the winter coat, gloves and beanie once again. I was hoping we will be reunited again maybe in November, but certainly not in April. Craziness.
Název tohoto článku mluví za vše: již vyhlížím letní dny, nedočkavě. Už bylo celkem pěkně slunečno, kolem 20 stupňů a najednou temploty skočily zpátky k nule! Dokonce i trochu zasněžilo! Z šatníku jsem musela vytáhnout zimní kabát, rukavice a čepici a to jsem doufala, že se opět shledáme až někdy v listopadu, určitě ne v dubnu. Šílenost.

These pictures were taken during that short warm period of time, when it was almost as if in summer, just the morning and evenings were colder. I am wearing my favourite dress I made and could have already been seen several times on my blog that I adorned with white vintage belt, when looking more closely it can already be seen that the belt was worn quite a bit but I really love it. I combined it with warm woolen tights that have little holes in them that create a pattern because the pale skin can be seen underneath them. I am wearing a pair of my winter boots, as I said, the mornings were still rather cold and I´d rather stay warm and not catch cold.
Tyto fotky jsem nafotila během té krátké doby, kdy bylo celkem teplo, skoro se až zdálo, že už je léto, jen rána a večery byly chladnější. Mám na sobě mé oblíbené šaty, které jsem si ušila a na blogu jste je již mohli několikrát vidět. Tentokrát jsem je přepásala bílým vintage páskem. Když se na něj zblízka podívám, je znát, že byl celkem nošený, ale mám jej fakt ráda. Šaty jsem dále zkombinovala s teplými vlněnými punčocháči s dírami. Prosvítající světlá kůže pod nimi dává vyniknout jejich vzoru. Dále na sobě mám zimní boty, jak říkám, rána jsou ještě chladná a raději se přiobleču, abych nenastydla.

Saturday, 22 April 2017

7 Simple tricks for better skin

In this article I want to talk about our skin, the most important „outfit“ of ours (yes, this sounds a bit creepy :D). I think it already happened to everyone – we were looking longingly on the perfect skin of a model in a glossy magazine and were wishing to have evenly pretty skin. Those of us who are able to see through the (false) advertising know that these pictures go through postproduction (especially if the photos are for a beauty product) which removes little blemishes or scars and creates the look of perfect skin. We are then green with jelly and sometimes even depressed that we don´t have such perfect skin which makes us buy new products. You can read more about this viscious circle of beauty ads in one of my posts. The following tips are the basics that can make a difference:
V tomto článku se chci věnovat naší pleti, tomu nejdůležitějšímu „outfitu“, který máme (ano, zní to trochu strašidelně :D). Myslím si, že se to už stalo každému z nás – touživě jsme se dívali na perfektní pleť modelek v magazínech a přáli si mít také tak pěknou pleť. Ti z nás, kteří jsou zvyklí dívat se skrze (falešnou) reklamu ví, že tyto fotky prochází finální úpravou (zejména pokud jde o kosmetiku), kde se odstraní pupínky či jizvičky a vytvoří se vzhled perfektní pleti. Jsme proto zelení závistí a občas máme trochu depku z toho, že také nemáme tak pěknou pleť, což nás vede k nakupování nových produktů. O začarovaném kruhu, do kterého nás vedou reklamy na kosmetiku, si můžete přečist v jiném mém článku. Následující tipy jsou naprostým základem, který však může hodně pomoci:

Wednesday, 19 April 2017

#15 Let´s try to...

...put some fruit in your tap water. I never liked fizzy water and I personally don´t like water with artificial flavours because they just taste weird but during hot weather I became almost addicted to water with some strawberries cut in slices, with mint leaves, with grated fresh ginger root and some lemon juice or with lavender and lemon juice.
I found out that the lavender lemonade can be created very easily for such a fancy drink! Just put 2 or 3 lavender blooms (dried or fresh) in a cup and pour in hot water. When it gets cold, put it in a 1 l bottle, add water and a bit of juice from lemon. You can also add some honey to make the drink sweet. You can leave the lavender plant in the water or you can remove it if you don´t like it floating inside of the bottle or your glass.
Experiment a little with your favourite fruits and stay refreshed and fit!

...dejte si trochu ovoce do kohoutkové vody. Perlivé vody moc nemusím a osobně ani nemám ráda kupované ochucené vody, protože mi prostě chutnají tak trochu divně. Během horkých dnů jsem se však stala takřka závislou na vodě s trochu nakrájených jahod, s lístky máty, s nastrouhaným čerstvým zázvorem a šťávou z cintronu nebo s evandulí a citronovou šťávou.
Zjistila jsem, že levandulová limča lze připravit celkem snadno, ačkoliv zní tak "vznešeně". Prostě dejte dvě, tři levandulává květenství (sušená nebo čerstvá) do hrnku a zalijte horkou vodou. Až vychladne, přelijte výluh do litrové lahve, dolijte vodou a přidejte trochu citronové šťávy. Dle chuti můžete přidat i med na oslazení. Levanduli můžete nechat plavat ve vodě nebo ji zcedit, pokud by vám vadila.
Zaexperimentujte si se svým oblíbeným ovocem a buďte hydratovaní a fit!

Affiliate links:

A post shared by Georgiana Quaint (@quaintrelle.georgiana) on

Friday, 14 April 2017

How to discover new locations for photoshoots | VIDEO

In this vlog I am giving tips on how to find new locations for outfit photo shoots and vlogs:
V tomto vlogu dávám tipy na to, jak najít nové místo vhodné na focení outfitů a vlogování:

1) It is good if you already somewhat know the place - if it is crowded, noisy etc. - because when you want to create something especially if you are in a rush this might be an obstacle for you.
1) Je dobré, když místo už trochu znáte - jestli tam chodí hodně lidí, je hlučné atp. - protože toto pro vás může být překážkou, když chcete něco vytvořit, zvláště pokud trochu spěcháte.

2) Don´t disclose the place where you live, this is an advice from Stalker 101 ;)
2) Nevyzraďt místo, kde bydlíte, základní rada proti stalkerům ;)

3) Don´t walk the same rout all the time and explore a bit! This way I was able to find a very pretty new place that has been under my nose the whole time!
3) Nechoďte stále stejnými ulicemi, vydejte se trochu na průzkum! Takto jsem objevila krásné místo, které jsem měla takřka pod nosem!

4) If you discover an interesting wall or street but the stuff that is a bit further in the background is disturbing in your photos or does not look good, use a camera lens that creates bokeh in the photos (with a bit of skill you can also blur the background in photoshop) - this way you will be able to use the nice part of the place.
4) Poud objevíte třeba nějakou zajímavou stěnu nebo ulici, ale zbytek v pozadí by působil rušivě nebo by nebyl hezký, použijte objektiv, který vytváří hodně bokeh (s trochou snahy lze efekt rozmazání pozadí vytvořit i v photoshopu) - takto budete moci využít jen tu hezkou část místa.

Affiliate links:


Monday, 10 April 2017

How to combine different patterns and make it work? | OOTD

ootd, czech fashion, blogger, georgiana quaint, mix patterns, vintage, secondhand clothes

I remember when I was a kid it was deemed almost a taboo to wear more that one pattern in your outfit. Years later this taboo was broken during fashion weeks and now noone raises an eyebrow when stripes and checkers are combined. Well, it requires a bit of skill or attitude to be able to make it work because mixing patterns can be a bit tricky. I might have some tips up in my sleeve when it comes to combining patterns but be aware these might not work universally on everything, ok?
Vzpomínám si na to, jak v mém dětství bylo kombinování různých vzorů v jednom outfitu považováno skoro za tabu. Léta na to bylo toto tabu zrušeno na přehlídkových molech fashion weeků a nikdo dnes už ani nepozvedne obočí nad zkombinováním proužků a čtverců. Chce to samozřejmě trochu cviku a možná i sebevědomí, aby to fungovalo, protože kombinování různých vzorů může být trochu ošidné. Pokud do toho chcete jít, pak pro vás mám pár tipů, které sice nejsou univerzální, ale mohou pomoci.