Thursday, 12 January 2017

video: How to use Burda patterns


Subscribe to my Youtube channel to see more videos from me :)

Monday, 9 January 2017

Friday, 6 January 2017

Is „affordable luxury“ still a luxury?

Affordable luxury products are usually offered by brands that focus on this segment of market and customers. This means that they do not primarily try to compete with luxury brands that are offering premium luxury products. Maybe on the contrary – it is those luxury brands who are trying to reach new customers by creating cheaper secondary lines. For eg. Michael Kors, Tory Burch, Pandora, Kate Spade are „affordable luxury“ brands. They have a bigger production of their products and therefore they are more affordable but this also means that these „luxury“ products are produced in masses. But isn´t one of the points of luxury the fact that the object is not mass produced? That there are not many copies of the thing out there? This is where the „premium luxury“ products come into play. Also lately these affordable luxury brands found out that it is more profitable for them to offer more premium products, this lead to the cancellation of their cheaper products and to introduction of pricier goods with higher quality or with the possibility of personalization. The brands also started to run away from non-prestigious department stores where their goods used to be sold. This new behaviour is starting to close the gap between luxury brands and affordable luxury brands.
 
source: Wikimedia
Na tzv. dostupný luxus se specializují značky, které tímto oslovují určitou část trhu a zákazníků. Tyto značky se nesnaží primárně soupeřit s luxusními značkami, které nabízejí tzv. premium luxus. Spíše naopak – luxusní značky se snaží získat nové zákazníky tím, že vytvářejí levnější kolekce. Např.  Michael Kors, Tory Burch, Pandora, Kate Spade se specializují na dostupný luxus. Tyto značky mívají větší produkci zboží, a proto jejich výrobky mohou být levnější, což ale zároveň znamená, že tyto „luxusní“ věci jsou masově vyráběny. Nemá však být jedním z atributů luxusu to, že není sériově vyráběn? Že neexistuje mnoho kopií takvé věci? Zde přichází do hry tzv. premium luxus. V poslední době navíc značky s dostupným luxusem zjistily, že je pro ně výhodnější zbavit se levnějších produktů, odejít z neprestižních nákupních center a zaměřit se na dražší produkty vyšší kvality či s možností personalizace. Toto nové chování začíná stírat hranici mezi luxusními značkami a značkami s dostupným luxusem.

Wednesday, 4 January 2017