Saturday, 9 December 2017

How to make hygge inspired Christmas themed placemat | Vlogmas day 8

How to make those hygge placemats with trees that you see all over Instagram and Pinterest? Watch my Vlogmas day 8 video!
Jak vytvořit hygge prostírání se stromky, které vídáš na Instagramu a Pinterestu? Stačí se podívat na 8. den mých Vlogmas!

Tuesday, 5 December 2017

Vlogmas 2017 | video playlist

This year I am doing Vlogmas on my Youtube channel, check out my playlist 🎄

Tuesday, 21 November 2017

The fur ball keychain (neverending) trend

This trend has been with us for some time, years, already and it is still not looking like it is going out of fashion. To be honest I was never fan of the fur balls on the handbags... just why carry around these Gremlins that get soaked during rain? But I was actually quite fond of those created by Fendi (but I am still not putting them on my handbag, sorry). I think they took it to another level with their designs. The balls are not anymore just a fur ball but they were transformed into fruit (I was a bit intrigued by these, I have to confess) or stylized animals... but then I found another one that is channeling the look of Karl Lagerfeld and I lost my words.
Trend chlupatých koulí na kabelku je s námi již nějakou dobu, roky, a zaatím to stále nevypadá, že by vyšel z módy. Abych byla upřímná, tak jsem nikdy nebyla jejich fanouškem... proč s sebou tahat Gremlina, který akorát nasákne vodu, když prší? Pak jsem ale zahlédla ty, které vyrábí Fendi (ale stejně si je nehodlám pořídit na kabelku, pardon). Myslím si, že tento trend trochu vylepšili. Chlupaté koule se u nich stávají ovocem (ty se mi upřímně líbily) nebo stylizovanými zvířátky... pak jsem ale narazila na ty, které jsou inspirované ikonickým vzhledem Karla Lagerfelda a tehdy mi došla slova.Sunday, 8 October 2017

Why we admire everything French?

Dress and be chic like the Parisians!
Eat and be fit like the French!

When I was looking for the title of this outfit post I immediately thought about something French. Why? Because of the beret. This tiny accessory can change the feel of the whole outfit. Berets became such an icon and are connected to France so much that they are sold literally in every souvenir shop in Paris (and yes they are such a cliché).
In these days berets are often worn as a fashion statement but they are also part of the military uniforms. In the 1920s berets were considered part of sportswear. In these days I think berets are connected very much with French artists, do you get the Montmartre vibe too?

Oblékejte se a buďte chic jako Pařížanka!
Jezte a buďte fit jako Francouzky!

Když jsem uvažovala nad názvem tohoto outfitového článku, myslela jsem na něco francouzského. Proč? Kvůli baretu. Tento malý doplněk umí změnit vyznění celého outfitu. Barety se staly takovou  ikonou všeho francouzského, že se prodávají na každém rohu v pařížských obchodech se suvenýry (a ano, jsou dosti klišé).
V současnosti se barety často používají k vyjádření módního cítění nositele. ale jsou též mnohdy součástí vojenských uniforem. Ve 20. letech byly barety součástí sportovního oblečení. V současnosti jsou podle mě barety dost často spojovány s francouzskými umělci, také vám asociují Montmartre?

french fashion, french beret, french artists, outfit, georgiana quaint, chic parisian