Thursday, 22 June 2017

7 tips to survive hot summer

The temperatures skyrocketed recently and it looks like the weather will keep us sweating. The question that arises now is - how do I keep active in this heat?
Teploty nám poslední dobou letí prudce nahoru a navíc to vypadá, že se budeme ještě nějakou dobu potit. Vyvstává tak otázka - jak ten hic přežít?
 
summer skin care, how to survive heat, stay hydrated, summer essentials, high temperatures, 7 tips to survive hot summer, georgiana quaint, fruit salad1, You probably knew I will start with this but... stay hydrated. Drink a glass of water before going to sleep and one after you wake up. While sleeping (especially during hot nights) we sweat a lot and can easily be dehydrated. Drink a lot of water during the day too but I hope this doesn´t have to be reminded to you. You should also have a small bottle of water when going round the city because you will soon  get thirsty. Be sure to also include mineral waters.
1, Tuhle radu jste jistě očekávali, ale... dodržujte pitný režim. Vypijte sklenici vody než se uložíte k spánku a sklenici hned jak se probudíte. Během spánku ( a zvláště během horkých nocí) se hodně potíme a mohli bychom se snadno dehydrovat. Pijte dostatek vody i během dne, ale to vám snad nemusím připomínat. V kabelce s sebou noste lahvičku s vodou, přijde vám vhod až budete běhat po městě a dostanete žízeň. Nezapomeňte také pít minerální vody.
 
2, Eat fruits that contain a lot of water. It is not good to overeat while it is hot outside but we still need to eat something. Personally I don´t usually even feel hungry when the temperatures rise over 30 dgr. C but I still make myself to eat fruit salads - I like watermelon, peach, bananas, berries, ...
2, Jezte ovoce, které obsahuje hodně vody. Když je horko, tak by se člověk neměl přejídat. Osobně dokonce v hicech nad 30 stupňů přestávám mít chuť na jídlo, ale i tak se donutím a připravím si ovocný salát - z melounů, broskví, banánů, lesních plodů, ...
 

Tuesday, 20 June 2017

Rockabilly girl, yeah!

This was my recent outfit that I intended to wear to a rockabilly event that was linked with veteran cars exhibit. In the end we did not go because our car refused to work properly but it was still a beautiful day so we headed out for a walk. It was quite a surprice that there were bundles of straw on a meadow already. I am used to see them later in the summer. The bundles are (for some unknown reason) my favourite object to take pictures of and with so I couldn´t resist the opportunity to have a few pictures of myself taken.
Toto je můj nedávný outfit, který jsem si chtěla vzít na jednu rockabilly akci, která byla spojena s předváděčkou aut veteránů. Nakonec jsme tam bohužel nebyli schopni dorazit, protože naše auto se rozhodlo stávkovat, ale jelikož byl pěkný den, rozhodli jsme se vyrazit alespoň na procházku. Docela mě překvapilo, když jsme na jedné louce narazili na balíky slámy. Mám pocit, že bývají až spíše koncem léta. Balíky jsou (z nějakého záhadného důvodu) mým oblíbeným objektem na focení i na focení se s nimi, takže jsem si tuto příležitost nenechala ujít a nechala se s nimi vyfotit.
 
rockabilly girl, diy dress, georgiana quaint, polka dot dress, 1950s dress, retro look, vintage outfit
photo by Y

Thursday, 15 June 2017

I visited Rothenburg ob der Tauber and you should too

This is the second time I visited Rothenburg ob der Tauber, a small town with beautiful medieval buildings and almost complete fortification, and I am in love for its almost fairy tale atmosphere. Before you start searching in your maps you should know one thing - there is more than Rothenburg in Germany but there is only one Rothenburg ob der Tauber.
Toto je podruhé, co jsem navštívila Rothenburg ob der Tauber, malé městečko s krásnými středověkými budovami a téměř kompletními hradbami kolem města, a jeho pohádkovou atmosféru jsem si zamilovala. Než se vrhnete na hledání v mapě, měla bych vás upozornit na to, že Rothenburgů je v Německu hned několik, ale Rothenburg ob der Tauber je jen jeden.

visit rothenburg, fortification, medieval architecture, german medieval town, harry potter filming, butterbrezel, rothenburg ob der tauber, georgiana quaint, travelogue, travel blog

I think you will enjoy the city most if you walk through it (with a pretzel "Butterbrezel" in your hand) and then climb on the fortification walls that ar around it. The entrance is for free and it provides a beautiful view over the city. You can enter or leave it at several places, which means you do not have to complete the whole route.
Myslím si, že město si nejvíce užijete, když se skrze něj  projdete (s preclíkem "Butterbrezel" v ruce) a pak vylezete na hradby, které jsou kolem města. Vstupné na hradby je zdarma a nabízí moc hezký výhled na město. Na hradby můžete vylézt nebo je opustit na několika místech, takže nutně nemusíte absolvovat celý okruh.

Monday, 12 June 2017

Vintage & New, secondhand & handmade

"Florals? For spring? Ground-breaking." But I still do love to wear them in this time of the year. It was a few years ago when I was interested in Japanese geishas and the traditional kimonos. From that time I brough one thing that quite influences me when it comes to outfit choices and accessories till these days. Geishas are wearing their kimonos and accessories to reflect the nature around them, the time of the year. I think this is a really cool idea, which is why I only scarcely wear florals in winter, I prefer to wear them during spring or summer. In the summer I love to wear the cooling pastel shades, especially blue colour, and I love the autumn red-brown colours and I am smitten by white (fake) furs in the winter.
"Květiny? Na jaro? Průlomové." Přesto je ale ráda nosím právě v tuto roční dobu. Před několika lety jsem se hodně zajímala o japonské gejši a tradiční kimona. Z tohoto období jsem si odnesla něco, co mě dodnes v oblékání olivňuje. Gejši mají ve zvyku nosit kimona a doplňky podle ročních období, podle přírody. Myslím si, že je to skvělý nápad a je to také důvod proř květinové vzory málokdy nosím v zimě, nosím je spíše na jaře a v létě. V létě ráda nosím chladné pastelové odstíny, obzvláště modrou barvu, na podzim se zahalím do červených a hnědých barev a v zimě jsem posedlá bílými (umělými) kožíšky.
 
outfit post, 1950s handmade dress, vintage & new Plzeň, vintage red jacket, green retro pumps, floral dress, japanese kimono, reflect time of year, reflect nature
| dress: handmade | green pumps: secondhand Vintage & New | red jacket: vintage |
 

Tuesday, 6 June 2017

May through the Instagram´s eye

Instagram is my favourite social media sites where I try to post daily, be it regular posts or temporaty Instagram stories that I recently "discovered" (yeah, feels like I discovered America!).  Recently I started to make myself post only certain things on my Instagram account to make it look more curated and eye catching in order to attract more followers. What I find amazing about the Stories is that I don´t need to curate the content as vigilantly and can post whatever pleases me.
Instagram je mou nejoblíbenější sociální sítí, na níž přispívám skoro denně, ať už jde o klasické fotky nebo dočasné Instagram stories, které jsem nedávno "objevila" (jop, objevila jsem Ameriku!). Nedávno jsem se donutila vytvořit určité téma na svém pofilu, aby feed vypadal více soudržně a líbivě, abych získala více odběratelů. Na Instagram stories se mi právě líbí, že nemusím tolik dodržovat téma a určitou estetiku, prostě zveřejňuji, co se mi líbí.